Zebranie

Zebranie sprawozdawcze

 Wśród przybyłych gości byli:
  • Wójt Gminy – Kazimierz Fudala,
  • W-ce prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – 09Andrzej Jarocha,
  • Prezes zarząd gm. OSP – Zbigniew Sykta,
  • Komendant gminny OSP –  Piotr Sopala,
  • Radni gminy,
  • Radni sołectwa,
  • oraz mieszkańcy wsi. 
Działalność naszej jednostki została bardzo dobrze  oceniona.
Wykorzystując skromne fundusze, dokładając swój ekwiwalent pieniężny za akcję, udało się nam przeprowadzić wiele niezbędnych prac. Czeka nas jeszcze wiele pracy ale już dziś, można w górnej części remizy z przyjemnością się spotkać.
Dziękujemy wszystkim którzy nas wspierają.