Historia

Straż została założona w 1957 przez:

  • Kazimierz Kucharzyk – I prezes
  • Józef Gębarowski – I naczelnik
  • Feliks Kiełtyka – I skarbnik
  • Kazimierz Gębarowski – I sekretarz

Jednak dopiero w 1960 roku została zarejestrowana prawnie i dostała pozwolenie na wyjazdy.

Pierwszy ręczny spis członków:
Wtedy ich wyposażeniem było ręczna pompa, hełmy i topory. Pompę na akcje transportowano wozem konnym Stanisława Małopolskiego lub Władysława Markowicza. Później w 1966 roku została pozyskana motopompa PO-3. Po przeniesieniu się w wybudowany przy starej Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim (obecnie nie istniejącej) garaż, straż transportowana była przy pomocy traktora z przyczepą Karola Kamińskiego. W 1983 roku zastąpił go Alfred Firlit, który oprócz ciągnika używał także samochodu ciężarowego.

Od początku strażakom przyświecał cel własnej remizy, w który bardzo się angażowali. Własnoręcznie wyrabiali cegły i pustaki, zwozili drewno, zakupili wapno. Większość materiałów stanowiło wkład własny. Do rozpoczęcia budowy w 60 latach jednak nie doszło z powodu budowania nowej szkoły podstawowej w Rzepienniku Biskupim (obecna szkoła), a materiał został przekazany na właśnie jej budowę. Prace z budową szkoły zostały zakończone w 1970 roku. W 1988 roku drugi raz, kiedy miała być budowana remiza, materiały zostały przekazane tym razem na budowę budynku katechetycznego, koło nowej Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim. Budowę kaplicy zakończono w 1990 roku. Kilka lat później pojawiła się możliwość urządzenia remizy w budynku komunalnym, po byłym zakładzie remontowo – budowlanym. Strażacy przejęli budynek i rozpoczęli jego modernizację. Dzięki pomocy mieszkańców wioski oraz wsparciu finansowemu Urzędu Gminy udało się pomyślnie zakończyć remont. 15 sierpnia 1994 roku odbyło się uroczyste poświęcenie oraz otwarcie remizy.

W 1993 roku straż otrzymała pierwszy samochód marki Żuk. Został on podarowany przez kółko rolnicze w Rzepienniku Biskupim. Straż go zmodernizowała i przystosowała do akcji. Do jego wyposażenia należała motopompa PO-5, którą straż pozyskała jeszcze w połowie lat 80-tych. Posiadanie przez straż wozu bojowego, zmobilizowało do wykonania nadbudówki i garażu dla samochodu. W 2010 dzięki mieszkańcom oraz, pomocy finansowej Gminy, straż zakupiła nowy samochód marki Mercedes, typu Sprinter 4×4, którego zmodernizowano i przystosowano do wyjazdów bojowych.

 

Do najważniejszych akcji należy zaliczyć:

Pod koniec lat 90, druchowie brali udział w gaszeniu pożaru domu, w przysiółku Siodło. Utrudniony dojazd, oraz dostęp do wody bardzo przeszkadzał w przeprowadzeniu akcji. Pomimo, iż strażacy przybyli na miejsce w krótkim czasie, nie udało się uratować gospodyni, która zatruła się czadem.

W grudniową noc 1995 roku strażacy gasili pożar zabudowań gospodarczych i zakładu drzewnego Aleksandra Ryndaka. Udało się uratować wiele materiału, pomimo iż 30 stopniowy mróz uniemożliwił rozruch silników samochodów.

Powódź 2010, w czasie której ewakuowano: ludzi, zwierzęta, oraz ośrodek zdrowia,

 

Za ofiarną pomoc w ratowaniu życia i dobrobytu, mieszkańcy wsi ufundowali sztandar, który w 22 września 1996 roku został poświęcony i przekazany jednostce. Wykonanie sztandaru dofinansowali druchowie:

  • Jan Markowicz
  • Zdzisław Kiełtyka

 

Podczas uroczystości najbardziej zasłużonych ochotników odznaczono medalami ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Złotą odznakę otrzymali wówczas:

  • Alfred Firlit
  • Kazimierz Kiełtyka
  • Stanisław Wal

 

Drugi spis członków, tym razem już drukowany: