JOT

Jednostka Operacyjno – Techniczna (JOT) – to grupa strażaków mogących brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Wymagania dla JOT to:

 • wiek od 18 do 65 lat,
 • aktualne badania lekarskie dopuszczające do brania udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
 • wyszkolenie przynajmniej stopnia podstawowego,

 

Członkowie JOT w OSP Rzepiennik Biskupi:

 1. Firlit Ryszard – dowódca, kierowca
 2. Wiktorek Paweł – dowódca
 3. Serafin Zdzisław – kierowca
 4. Bajorek Mateusz
 5. Serafin Dawid
 6. Kiełtyka Łukasz
 7. Bajorek Bronisław
 8. Pole Wojciech
 9. Bajorek Paweł
 10. Kopek Piotr
 11. Bajorek Marcin
 12. Bajorek Wiesław
 13. Ryndak Mateusz
 14. Gąsior Artur
 15. Roman Michał
 16. Rąpała Piotr
 17. Gąsior Mirosław
 18. Serafin Norbert