Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich druhów, oraz sympatyków na zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się 13.02.2016. Godzina: 17:00. W remizie OSP Rzepiennik Biskupi.

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

Wśród przybyłych gości byli:

 • Wójt Gminy – Kazimierz Fudala,
 • Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP – Andrzej Jarocha,
 • Prezes zarząd gm. OSP –  Zbigniew Sykta,
 • Komendant gminny OSP – Piotr Sopala,
 • Sekretarz zarządu gm. – Adam Jędrusiak
 • Radni gminy
 • Radni sołectwa

W roku sprawozdawczym dzięki wsparciu Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego, został przeprowadzony remont części bojowej, remizy i sanitariatu. Dzięki współpracy ze Związkiem Powiatowym OSP oraz Urzędem Gminy pozyskaliśmy motopompę pływającą „Niagara” i radiotelefon przenośny. Również na rok bieżący zostało zaplanowane dalsze wyposażenie jednostki, oraz doszkolenia druhów-ratowników.

Zarząd w imieniu własnym oraz wszystkich druhów:
Dziękuje za współpracę i prosi,
aby w tym roku była ona tak samo
dobra i owocna jak w poprzednim.
Przed nami nowy sezon,
nowe zadania i wyzwania.
Jako Jednostka bardzo
prężna przygotowujemy się do nich,
chcąc sprostać wszystkiemu,
z czym przyjdzie nam się zmierzyć.
Dziękujemy wszystkim którzy nas
wspierają.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć

Zebranie sprawozdawcze

 Wśród przybyłych gości byli:
 • Wójt Gminy – Kazimierz Fudala,
 • W-ce prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP – 09Andrzej Jarocha,
 • Prezes zarząd gm. OSP – Zbigniew Sykta,
 • Komendant gminny OSP –  Piotr Sopala,
 • Radni gminy,
 • Radni sołectwa,
 • oraz mieszkańcy wsi. 
Działalność naszej jednostki została bardzo dobrze  oceniona.
Wykorzystując skromne fundusze, dokładając swój ekwiwalent pieniężny za akcję, udało się nam przeprowadzić wiele niezbędnych prac. Czeka nas jeszcze wiele pracy ale już dziś, można w górnej części remizy z przyjemnością się spotkać.
Dziękujemy wszystkim którzy nas wspierają.

Zebranie walne

Zarząd dziękuje Wszystkim za przybycie,
pochwały i konstruktywne uwagi.