Zebranie

Zebranie sprawozdawcze za rok 2013

Wśród przybyłych gości byli:

  • Wójt Gminy – Kazimierz Fudala,
  • Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP – Andrzej Jarocha,
  • Prezes zarząd gm. OSP –  Zbigniew Sykta,
  • Komendant gminny OSP – Piotr Sopala,
  • Sekretarz zarządu gm. – Adam Jędrusiak
  • Radni gminy
  • Radni sołectwa

W roku sprawozdawczym dzięki wsparciu Urzędu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego, został przeprowadzony remont części bojowej, remizy i sanitariatu. Dzięki współpracy ze Związkiem Powiatowym OSP oraz Urzędem Gminy pozyskaliśmy motopompę pływającą „Niagara” i radiotelefon przenośny. Również na rok bieżący zostało zaplanowane dalsze wyposażenie jednostki, oraz doszkolenia druhów-ratowników.

Zarząd w imieniu własnym oraz wszystkich druhów:
Dziękuje za współpracę i prosi,
aby w tym roku była ona tak samo
dobra i owocna jak w poprzednim.
Przed nami nowy sezon,
nowe zadania i wyzwania.
Jako Jednostka bardzo
prężna przygotowujemy się do nich,
chcąc sprostać wszystkiemu,
z czym przyjdzie nam się zmierzyć.
Dziękujemy wszystkim którzy nas
wspierają.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć