Akcje

Dożynki gminne

Mieszkańcy wsi Rzepiennik Biskupi docenili naszą działalność ratowniczą i społeczną, wręczając nam wieniec dożynkowy.

„Ludzie dobrej woli, twardego charakteru, chcący bezinteresownie i bezgranicznie służyć Rzeczpospolitej Polskiej oraz stać na straży życia i mienia miast i wsi”. To jedna z definicji osób zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej. Ogień, rozszalała woda, wichury i inne klęski i wypadki – kiedy trzeba pomagać – strażacy nigdy nie są zmęczeni. Zakres ich działań i pomocy, którą niosą nie ogranicza się jednak tylko do tych najbardziej sztandarowych działań, a obejmuje  wiele więcej. Dlatego fakt, że jesteśmy jednostką straży pożarnej, która jest prężna i niesie pomoc w każdej sytuacji .W imieniu Zarządu i wszystkich Druhów naszej jednostki chcielibyśmy złożyć podziękowania za docenienie naszej działalności. A korzystając z okazji tak wielkiego święta w naszej wsi, została poświęcona figura świętego Floriana która ozdobiła naszą remizę.